KROUŽKY OD PONDĚLÍ 10.5.

KROUŽKY OD PONDĚLÍ 10.5.

08.05.2021

Vážení rodiče a všichni účastníci našich aktivit,

dle aktuálních informací a mimořádného opatření vlády č. 433 ze dne 3.5.2021 MOHOU střediska volného času od pondělí 10. května v Jihomoravském kraji umožnit osobní přítomnost na konzultaci nebo vzdělávání - v rámci KROUŽKŮ.
 


 

 Může dojít ke změně, bližší informace ke kroužkům obdržíte od svých vedoucích, případně se informujte v kanceláři CVČ. Většina kroužků bude otevřena do 25. června (více informací u svých vedoucích)


 

NOŠENÍ ROUŠEK, RESPIRÁTORŮ:


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky, které se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

▪ to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

- o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami)
se nemění.


 

ÚPLATA:

Úplata za neodučené zájmové hodiny Vám bude vrácena v poměrné výši na konci školního roku.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na opětovné otevření naší činnosti

Vaše Pavučina

Zpět