PODMÍNKY TÁBORŮ 2021

PODMÍNKY TÁBORŮ 2021

22.06.2021

Vážení rodiče,

předkládáme aktuální informace vyplývající z nařízení MZ ČR, kdy každý ÚČASTNÍK POBYTOVÉHO TÁBORA (s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku) se může účastnit tábora pouze za podmínky, že:
 
 • absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem (v odběrovém centru) v tomto případě se účastník nebude přetestovávat v průběhu tábora
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem (v odběrovém centru) v tomto případě se účastník bude přetestovávat 7. den tábora
 • se otestuje na místě před nástupem na tábor před zraky pořádající osoby vlastním testem v tomto případě se účastník bude přetestovávat 7. den tábora
 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikát o provedeném očkování nejméně 22 dnů po první dávce
 • prodělal onemocnění COVID-19 a doloží potvrzení, že neuplynulo více jak 180 dní od prvního pozitivního testu
 • absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem a doloží potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení
 

V případě, že se účastník při nástupu na tábor ničím neprokáže, NEBUDE MU UMOŽNĚNA ÚČAST NA TÁBOŘE !!!

 


POBYTOVÉ TÁBORY - doložení dokumentace

 
 • podepsaná PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR + GDPR (součást přihlášky, přihlášku naleznete po přihlášení ZDE)
 • podepsané prohlášení rodičů o BEZINFEKČNOSTI   (podpis s datem odjezdu na tábor, formulář si lze vytisknout a doložit nebo bude k dispozici před odjezdem)
 • POTVRZENÍ OD LÉKAŘE o způsobilosti účastnit se zotavovací akce (platnost 2 roky, vystavuje váš dětský lékař)
 • KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY  - (ideálně kopie)
 • DOLOŽENÍ: antigenního nebo PCR testu / očkování / prodělání nemoci - 180 dnů / samotest před táborem
V případě, že doložíte doklad o PCR testu (NE starší 7 dní),  očkování nebo prodělání nemoci = nemusí se dítě na táboře 7. den testovat.

V případě, že doložíte antigenní test (NE starší 72 hodin, vystavený očkovacím centrem nebo lékařem) nebo využijete testování VLASTNÍM samotestem (uznaný MZČR) v přítomnosti zdravotníka před odjezdem na tábor  (podepíšete na místě čestné prohlášení o provedení samotestu ) - bude třeba se ještě testovat 7. den na táboře! Toto testování proběhne pod dohledem zdravotníka tábora.

V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE NUTNÉ DÍTĚTI PŘILOŽIT JEŠTĚ 1 ANTIGENNÍ SAMOTEST S SEBOU NA TÁBOR ! (odevzdat jej v sáčku zdravotníkovi akce - s označením jména dítěte) a přiložený 1 samotest je PODMÍNKOU pro odjezd účastníka na tábor.

 
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - doložení dokumentace

 
 • podepsaná PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR + GDPR (součást přihlášky, přihlášku naleznete po přihlášení ZDE)
 • podepsané prohlášení rodičů o BEZINFEKČNOSTI   (podpis s datem odjezdu na tábor, formulář si lze vytisknout a doložit nebo bude k dispozici před nástupem na tábor)
 • KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY  - (ideálně kopie)
 • DOLOŽENÍ: antigenního testu nebo PCR testu / očkování / prodělání nemoci - 180 dnů / samotest před táborem (pozn. antigenní test nesmí být starší 72 hodin - tedy páteční antigenní test před táborem bude v pondělí již NEPLATNÝ !)

Máme zajištěno testování ZDARMA - NEINVAZIVNÍM ANTIGENNÍM TESTEM před všemi příměstskými tábory !
 
 • ÚČASTNÍCI PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) se mohou otestovat na místě před nástupem antigenním neinvazivním samotestem - který bude řešen každé pondělí v 8:00 na Pavučině před nástupem na příměstský tábor před zraky pořádající osoby. U těchto pravidelných aktivit neměnného kolektivu se prokazuje negativita 1x za 7 dní.
 
 • (testování bude probíhat ZDARMA přes pojišťovnu dítěte - řešeno MUDr. M. Studýnkou, kdy Vám bude téhož dne doložen doklad o provedeném NEGATIVNÍM testování). V případě POZITIVNÍHO testu bude dítě odesláno na kontrolní PCR test (řešeno v ambulanci MUDr. M. Studýnky v Hustopečích)
 
 • UPOZORNĚNÍ !!! POKUD VYUŽIJETE TÉTO MOŽNOSTI - DÍTĚ BY NEMĚLO BÝT TESTOVÁNO antigenním testem 7 DNÍ PŘED PŘÍMĚSTSKÝM TÁBOREM - hrazený pojišťovnou (tzn.. v testovacím centru, u lékaře). POKUD SE DÍTĚ TESTOVALO NA POJIŠŤOVNU v průběhu 7 DNÍ PŘED TÁBOREM - MUSÍTE VYUŽÍT SVŮJ ANTIGENNÍ TEST, KTERÝ SI PŘINESTE S SEBOU PRVNÍ DEN TÁBORA (nelze testovat lékařem!!!)
 
 

VŠEOBECNÁ DOKUMENTACE LETNÍCH TÁBORŮ

 

Zpět