Podmínky na Pavučině

Podmínky na Pavučině

04.11.2021

Dle nařízení MZČR - došlo k úpravě podmínek pro realizaci aktivit našeho školského zařízení. Prosíme o jejich dodržování a respektování.

S platností od 22. listopadu 2021

Co je O-T-N?

O - OČKOVÁNÍ:

 • Účastníci se prokazují certifikátem o očkování (mobilní aplikací nebo papírová forma)

T - TEST:

 • Účastníci se prokazují pouze platným testem z oficiálního testovacího centra (PCR - do 72 hod.). A sice u detí ve věku 12-18 let. Účastníci 18 a více let jen ti, jenž mají započaté očkování.

N - NEMOC:

 • Účastníci se prokazují lékařským potvrzením o prodělání nemoci (maximálně před 180 dny)KROUŽKY

 • Účastníci pravidelných kroužků do 20 osob se nemusí prokazovat O-T-N.
 • Nošení roušek je shodné jako ve škole, tedy v neměnné skupině není potřeba mít roušku nasazenu (nošení roušek je povinné ve společných prostorech - chodby, toaleta, šatny).
 • Očkovaný pedagog nemá povinnost mít nasazenu roušku uvnitř místnosti s neměnnou skupinou.


TÁBORY, PŘESPÁVACÍ AKCE PRO DĚTI a ŽÁKY

 • Na takovouto akci vyžadujeme před zahájením O-T-N od všech účastníků. (U dětí se může jednat o vlastní samotest, kterým se účastník před námi otestuje).
 • Na takové akci se nemusí nosit rouška uvnitř budovy ani venku v areálu Pavučiny. Děti se zpravidla pohybují mimo ostatní účastníky vzdělávání. (rouška se nosí pouze ve veřejných prostorách, které podléhají nošení roušek, např. obchody a jiná zařízení.)
   

VÝUKOVÉ PROGRAMY (ŠKOLY)

 • Účastníci výukových programů se nemusí prokazovat O-T-N
 • Nošení roušek je shodné jako ve škole, tedy v neměnné skupině není potřeba mít roušku nasazenu (nošení roušek je povinné ve společních prostorech - chodby, toaleta, šatny)

SEMINÁŘE, VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

 • Dospělí (18+) se musí prokázat O-N nebo T (PCR u zahájeného očkování). 
 • Účastníci musí mít po celou dobu vzdělávání vevnitř nasazen respirátor. Při vzdělávání venku musí mít účastníci nasazen respirátor v případě, že je na akci více než 30 osob a nedodržují se rozestupy 1,5 m.
 • Respirátor nemusí mít nasazen pouze očkovaný pedagog (lektor, přednášející).
 • Respirátor nemusí být nasazen při konzumaci jídla.

AKCE PRO VEŘEJNOST

 • Na akcích pro více než 20 a více osob je nutné požadovat prokázání O-N (např. v areálu PAVUČINY). Účastníci ve věku od 12-18 let se mohou prokázat platným PCR testem.
 • Kde je venku zajištěn rozestup účastníků alespoň 1,5 m, se musí nosit roušky i venku. Uvnitř budovy Pavučiny všichni nosí roušky.
 • Pro potřeby hygieny je v takovém případně nutná evidence účastníků akce (jméno a tel. kontakt)

OBECNÁ PLATNOST

 • Účastníci aktivit ve věku do nástupu do 1. třídy ZŠ nemusí mít žádnou roušku, účastníkům do 15 let postačí i obyčejná chirurgická rouška. Od 15 let je nutné mít respirátor nebo obdobný ochranný prostředek bez výdechového ventilu a účinností záchytu alespoň 94 %.
 • Na našich akcích jsme povinni neumožnit účast těm, kteří jeví příznaky infekčního onemocnění (kašel, teplota, nachlazení, bolest hlavy...).

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE TATO OPATŘENÍ. Vaše Pavučina

 

Zpět