Šablony 2

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011600 Pavučina

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.

Projekt bude realizován v období 01. 06. 2019 – 31.05.2021 (24 měsíců).

Výše dotace: 1.475.856,- Kč


Publicita_šablony_2


Z projektu jsou podpořeny tyto šablony:

2.VI/1   Školní asistent - personální podpora SVČ

2.VI/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ

2.VI/7   Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VI/9   Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

2.VI/15  Projektový den mimo SVČ