LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA II.

LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA II.

18.11.2020

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Délka programu: 2,5 hodiny
Optimální počet účastníků: 1. třída
Cena: 40,- Kč / účastníka
 


Cíl programu:
 • Vnímání lesa všemi smysly
 • Aktivní přemýšlení o lese
 • Poznávání stromů a živočichů a přírodnin
 • Vnímání zvuků v přírodě
 • Intenzivně zapojují smysly při vnímání barev a zvuků
 • Dívají se na přírodu „jinýma“ očima
 • Obohacení novými zážitky

Výstupy:
/žák, účastník:
 • Rozeznávají jednotlivé prvky lesního prostředí
 • Žáci nosí správné přírodniny
 • Vyjádří se, jak na ně les působí
 • Uvědomuje si zvuky v přírodě
 • Uvědomuje si rozdíly mezi stromy
 • Zaměřuje se na zajímavé detaily nebo obrazy v krajině

Rozvíjené klíčové kompetence:
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní

Výukový program je třeba domluvit přímo s lektorkou Hanou Mokrou, tel.: 721 693 132
 
 

Zpět