KOŇSKÝ SVĚT

KOŇSKÝ SVĚT

18.11.2020

Cílová skupina: MŠ / ZŠ
Délka programu: 1,5 hodiny
Optimální počet účastníků: 10 - 15
Cena: 100,- Kč / účastníka
Lektor: Simona Jakubčíková / tel. 608 049 586

Přiblížíme Vám základní informace ze světa koní, děti se dozví co kůň či poník baští, kde bydlí, jakou potřebuje péči. Součástí programu je možnost zkusit si práci ve stáji, fyzický kontakt s koňmi a nakonec se děti také na koni povozí.

Cíl programu:
 • děti v rámci programu zjistí jaké jsou základní životní potřeby koní a poníků
 • programem děti provede zkušený lektor se vzděláním v oboru - zootechnika, veterinární asistent
 • možnost zkusit si na vlastní kůži prakticky, jak to ve stáji chodí,
 • v závěru se děti mohou svézt na koni a zjistit, zda opravdu platí pořekadlo, že z koňského hřbetu je pohled na svět nejkrásnější (svezení platí v případě, že je dostatek personálu pro vodění koní, děkujeme za pochopení)

Výstupy:
/žák, účastník/:
 • pozná, kolik péče a starostí obnáší živé zvíře a pochopí, že jsou to jeho každodenní potřeby
 • výjmenuje, co vše kůň potřebuje k životu - krmení, voda, volný pohyb ve výběhu, kovář, veterinář, pohyb...
 • naučí se rozeznat seno od slámy
 • vyzkouší si úklid stáje / boxu - místování hnoje
 • zkusí jaké to je svézt se na koni, poníku

Rozvíjené klíčové kompetence:
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní

Výukový program je třeba domluvit přímo s lektorkou Simonou Jakubčíkovou, tel.: 608 049 586
 

Zpět