KERAMIKA - VÝUKOVÉ PROGRAMY

KERAMIKA - VÝUKOVÉ PROGRAMY

11.06.2021

Po dohodě vytvoříme program na přání.
Inspirace daným ročním obdobím, jednotlivé svátky, Den matek,...

Cíl programu:
- vytváření výrobků z keramické hlíny, plátování i figurální tvorba
- zpracování keramické hlíny na výrobek
- děti si osvojí výrobu šlikru na slepování částí k sobě
- zdokonalování koordinace jemné  motoriky
- naučí se výrobek dokonale opracovat

Výstupy:
- děti budou umět zpracovat a připravit hlínu na výrobek
- budou vědět, jaké nástroje se při práci s hlínou používají


Rozvíjené klíčové kompetence:
- komptetence k učení
- kompetence k řešení problémů
- kompetence pracovní

Zpět