PŘÍRODA HRAVĚ

PŘÍRODA HRAVĚ

28.06.2021

Děti si zábavnou formou projdou zajímavé prvky v areálu Pavučiny:

 • motýlí záhon
 • stezku bosou nohou
 • bylinkovou spirálu


Cílová skupina: ZŠ - první stupeň
Délka programu: cca 1 hodina
Optimální počet účastníků: 20
Cena: 50,- Kč / účastníka
 


Cíl programu:
 • žáci se dozví obecné informace o motýlech
 • zahrají si hru "motýlí pexeso"
 • žáci se projdou bosí po různých površích (šišky, kaštany, písek....)
 • žáci si zahrají smyslovou hru "poznávání bylinek"
 • rozvoj environmentální senzitivity pomocí prožitku v přírodě
 
Výstupy:
/žák, účastník:
 • umí poznávat základní bylinky
 • umí poznávat některé druhy motýlů
 • spolupracuje se svými spolužáky
 • nebojí se chodit bosky po různých površích
 
Rozvíjené klíčové kompetence:
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní

Výukový program je třeba domluvit přímo s lektorkou Hanou Mokrou, tel.: 721 693 132 nebo Ivetou Vodákovou

Zpět