MOTÝLI

MOTÝLI

28.06.2021

Motýli jsou mnohdy opomíjení a považováni za běžné obyvatele přírody, ale jejich pobyt v zahradě je podmíněn kvetoucími a často silně vonnými rostlinami. Vstupní cestu ke vchodu Pavučiny lemuje pruh vysázených květin. Nejedná se o náhodnou výsadbu trvalek, které mají jen okrasnou funkci, ale jde o konkrétně vybrané květiny, které lákají právě motýli.

Cílová skupina: MŠ - 1.-2.třída ZŠ
Délka programu: cca 2 hodiny
Optimální počet účastníků: 20
Cena: 50,-Kč / účastník
Lektor: Hana Mokrá / tel. 721 693 132

Cíl programu:

  • žáci se zábavnou formou her a názornými ukázky seznámí se životem motýlů (vývoj motýlů, funkce sosáčku, mimikry,.....)
Výstupy:
žák, účastník umí:
  • žáci umí popsat vývoj motýlů
  • žáci vyjmenují různé druhy motýlů
  • žáci ví, co jsou mimikry
  • žáci se zapojují do her, dodržují pravdidla
Rozvíjené klíčové kompetence:
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní

 

Zpět